Contributie en tarieven

Het lidmaatschap van TC BAS Dongen geldt voor één jaar, van 1 januari t/m 31 december en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Indien je tussentijds instapt wordt de contributie naar rato berekend.

De contributie voor het seizoen 2023 is als volgt vastgesteld:

NOTE : Deze tarieven zijn behoudens goedkeuring ALV

Jeugdleden t/m 9 jaar (jaarabonnement)

€  49,50

Juniorleden 10 t/m 14 jaar (jaarabonnement)

€  90

Juniorleden 15 t/m 18 jaar (jaarabonnememt)

€ 127,50

Seniorleden 19 t/m 23 jaar (jaarabonnement)

€ 157,50

Seniorleden v.a. 24 jaar (jaarabonnement)

€ 192,50

Optie 1 (zonder les):
Try-It-Out
 (kennismakingslidmaatschap)  v.a. 19 jaar**/ ***
Try-It-Out (kennismakingslidmaatschap) t/m 18 jaar**/ ***

Optie 2 (met 3 lessen): 
Try-It-Out (kennismakingslidmaatschap)  v.a. 19 jaar**/ *** 
Try-It-Out (kennismakingslidmaatschap) t/m 18 jaar**/ *** € 68,50
€ 40

€ 97,50
€ 72,50

 


Three-M 
(flexibel 3 maands-lidmaatschap)  v.a. 19 jaar***
Three-M (flexibel 3 maands-lidmaatschap) t/m 18 jaar***
(flexibel 3 maands abonnement)

€   68,50
€   40

Future Tennis**
(Voorbereidend Tennis voor Kids van 5 t/m 12 & 13 t/m 18 jaar)
Zie ook op de site onder 'Tennisles'

€   25

 

Summer Challenge KNLTB v.a. 19 jaar**
Summer Challenge KNLTB t/m 18 jaar**
(vaste maanden mei, juni, juli)

€   nnb
€   nnb

Winter Challenge KNLTB v.a. 19 jaar**
Winter Challenge KNLTB t/m 18 jaar**
(vaste maanden november, december, januari)

€   nnb
€   nnb

Ondersteunend lid *

€   22

* Naast het actieve lidmaatschap, kent de vereniging ook de mogelijkheid om 'ondersteunend' lid te worden. Tegen een gereduceerd tarief ben je lid van de vereniging maar mag je geen gebruik maken van de tennisbanen.

** Leden die gebruikmaken van deze (drie maands)-lidmaatschappen betalen geen entreegeld.

***  Voorwaarde voor het afsluiten van de tijdelijke lidmaatschappen ‘Try-It-Out’ en ‘Three-M’ is wel dat je minimaal 9 maanden ervoor geen gebruik hebt gemaakt van een van deze abonnementsvormen of lid van TC Bas Dongen bent geweest. Tevens is er geen mogelijkheid tot lidmaatschap van opeenvolgende tijdelijke abonnementen.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 162 312 804

Tennispark TC BAS Dongen

Bas Dongen 6
5101 BA Dongen

KVK-nummer

40271423