Contributie en tarieven

Het lidmaatschap van TC BAS Dongen geldt voor één jaar, van 1 januari t/m 31 december en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Indien je tussentijds instapt wordt de contributie naar rato berekend.

De contributie voor het seizoen 2021 is als volgt vastgesteld:

Jeugdleden t/m 9 jaar (jaarabonnement)

€  43

Juniorleden 10 t/m 14 jaar (jaarabonnement)

€  84

Juniorleden 15 t/m 18 jaar (jaarabonnememt)

€ 116

Seniorleden 19 t/m 23 jaar (jaarabonnement)

€ 147

Seniorleden v.a. 24 jaar (jaarabonnement)

€ 180

Optie 1 (zonder les):
Try-It-Out
 (kennismakingslidmaatschap)  v.a. 19 jaar**/ ***
Try-It-Out (kennismakingslidmaatschap) t/m 18 jaar**/ ***

Optie 2 (met 3 lessen): 
Try-It-Out (kennismakingslidmaatschap)  v.a. 19 jaar**/ *** 
Try-It-Out (kennismakingslidmaatschap) t/m 18 jaar**/ *** € 60
€ 35

€ 90
€ 65

 


Three-M 
(flexibel 3 maands-lidmaatschap)  v.a. 19 jaar***
Three-M (flexibel 3 maands-lidmaatschap) t/m 18 jaar***
(flexibel 3 maands abonnement)

€   60
€   35

Future Tennis**
(Voorbereidend Tennis voor Kids van 5 t/m 12 & 13 t/m 18 jaar)
Zie ook op de site onder 'Tennisles'

€   25

 

Summer Challenge KNLTB v.a. 19 jaar**
Summer Challenge KNLTB t/m 18 jaar**
(vaste maanden mei, juni, juli)

€   60
€   35

Winter Challenge KNLTB v.a. 19 jaar**
Winter Challenge KNLTB t/m 18 jaar**
(vaste maanden november, december, januari)

€   60
€   35

Ondersteunend lid *

€   21


Entreegeld
Nieuwe leden betalen een eenmalig entreegeld van € 20,-. Ben je ooit al eens lid geweest dan is bij hernieuwde aanmelding geen entreegeld verschuldigd.


* Naast het actieve lidmaatschap, kent de vereniging ook de mogelijkheid om 'ondersteunend' lid te worden. Tegen een gereduceerd tarief ben je lid van de vereniging maar mag je geen gebruik maken van de tennisbanen.

** Leden die gebruikmaken van deze (drie maands)-lidmaatschappen betalen geen entreegeld.

***  Voorwaarde voor het afsluiten van de tijdelijke lidmaatschappen ‘Try-It-Out’ en ‘Three-M’ is wel dat je minimaal 9 maanden ervoor geen gebruik hebt gemaakt van een van deze abonnementsvormen of lid van TC Bas Dongen bent geweest. Tevens is er geen mogelijkheid tot lidmaatschap van opeenvolgende tijdelijke abonnementen.