Bardienst bij TC Bas Dongen

Bij TC Bas Dongen zijn de barinkomsten een wezenlijk bestanddeel van de totale inkomsten waaruit de vereniging een deel van de uitgaven kan bekostigen. Om die reden houdt TC Bas Dongen de barexploitatie in eigen beheer en draait volledig op de eigen leden. Om dit mogelijk te maken is besloten dat alle seniorleden van TC Bas Dongen een aantal bardiensten per jaar moeten draaien (aantal wordt jaarlijks bepaald).

Als je andere vrijwilligerstaken uitvoert kun je hiervoor vrijstelling krijgen. Iedereen is daarbij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bardienst. Ieder lid kan die bardiensten zelf inplannen. Voordat het nieuwe seizoen weer start (vanaf 1 april) en de pasjes worden uitgereikt moet elk lid zijn bardiensten ingepland hebben. Ook het afkopen van de bardiensten behoort tot de mogelijkheden.

Het kan ook voorkomen dat alle bardiensten ingepland zijn waardoor u wellicht uw bardiensten niet kunt inplannen. In dat geval wordt men op de reservelijst gezet. Van deze personen wordt verwacht dat die, bij het uitvallen van een bardienst door bijzondere omstandigheden, dan alsnog hun bardienst inplannen en uitvoeren.

Bij verhindering om wat voor reden dan ook dient u altijd zelf voor vervanging te zorgen. Lukt dit niet tijdig dan kunnen de barplanners u daarbij ondersteunen, echter het blijft de verantwoordelijkheid van ieder individueel lid. In het uiterste geval wordt er een betaalde kracht ingezet op uw kosten á €30,-.

De bar is in principe elke avond open, van maandag tot en met donderdag vanaf 19.00 uur, gedeeltelijk in de weekenden en bij alle activiteiten, vastgelegd in de activiteiten kalender. Uw bardiensten vastleggen en deze inzien kan in de dienstenplanner van mijnKNLTB.Club. U logt in met uw inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord), daarna ziet u het overzicht van uw eigen bardiensten.

Instructie Verantwoord Alkohol schenken (IVA)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 162 312 804

Tennispark TC BAS Dongen

Bas Dongen 6
5101 BA Dongen

KVK-nummer

40271423