Bardienst

Bij TC BAS Dongen zijn de inkomsten van de bar een belangrijk onderdeel van de totale inkomsten waaruit de vereniging een deel van de uitgaven kan bekostigen. Om die reden houdt TC BAS Dongen de barexploitatie in eigen beheer en draait volledig op de eigen leden. Om dit mogelijk te maken is besloten dat alle seniorleden t/m 70 jaar van TC BAS Dongen 3 bardiensten per jaar moeten draaien.

Als je andere vrijwilligerstaken uitvoert kun je hiervoor vrijstelling krijgen. Iedereen is daarbij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bardienst. Ieder lid kan die bardiensten zelf inplannen. Het afkopen van de bardiensten is mogelijk en kost € 120 per jaar.

Het kan ook voorkomen dat alle bardiensten ingepland zijn waardoor je wellicht jouw bardiensten niet kunt inplannen. In dat geval wordt men op de reservelijst gezet. Van deze personen wordt verwacht dat zij, bij het uitvallen van een bardienst door bijzondere omstandigheden, alsnog hun bardienst inplannen en uitvoeren.

Bij verhindering om wat voor reden dan ook dien je altijd zelf voor vervanging te zorgen. Lukt dit niet tijdig dan kunnen de barplanners je daarbij ondersteunen, echter het blijft de verantwoordelijkheid van ieder individueel lid. In het uiterste geval wordt er een betaalde kracht ingezet op uw kosten á €40,00.

De bar is in principe elke avond open, van maandag tot en met donderdag vanaf 19.00 uur, gedeeltelijk in de weekenden en bij alle activiteiten, vastgelegd in de activiteiten kalender. Jouw bardiensten vastleggen en deze inzien kan in de dienstenplanner van mijnKNLTB.Club. Je logt in met je inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord), daarna zie je het overzicht van jouw eigen bardiensten.

Instructie Verantwoord Alkohol schenken (IVA)