Beleid

Statuten

Statuten zijn de basis voor onze vereniging en is een wettelijke verplichting. De statuten bevatten de grondregels. Hierin staan naam, statutaire doelstelling en bestuursonderwerpen. Deze statuten zijn vaak vrij algemeen geformuleerd. Dat is ook aan te raden, want voor iedere wijziging van de statuten moet je weer naar de notaris. Je vindt hier de statuten van TC Bas Dongen.

Beleid

Leden en trainers

Algemene gedragscode en klachtenregeling ongewenst gedrag

Tuchtreglement seksuele Intimidatie

Preventie van grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging

Vrijwilligers

Taak en functiebeschrijvingen

Gedragscode

Verklaring omtrent gedrag voor sleutelposities en 4-ogen principe