Paviljoen en terras weer open!

04 juni 2021


We mogen weer open! Schrijf je bardienst (of vrijwilligersdienst) daarom direct in!

Het kabinet heeft erop gekoerst om per 5 juni verdere versoepelingen toe te staan. Deze gelden gelukkig ook voor sportclubs.
Dit betekent bijvoorbeeld dat ons paviljoen, bar en terras onder strikte voorwaarden (zie verder hieronder) weer open mogen. 
Nu we dit weten, kunnen we ons hier op gaan instellen en je uitnodigen om de jaarlijkse bardienstplanning, respectievelijk vrijwilligersdiensten in te gaan vullen.

Omdat dit kalenderjaar al gedeeltelijk voorbij is, gelden er afwijkende afspraken:  
- Iedereen vanaf 18 t/m 70 jaar plant één bardiensten in of vrijwilligersdiensten (voor de duur van 4uur) tot eind augustus 2021, of
-Afkopen kan ook: voor dit kalenderjaar is het bedrag aangepast naar € 20,00 (= 1/4 deel van het jaarbedrag).

Omdat we uiteraard snel willen openen, vragen we je z.s.m. de diensten in te vullen. Vanaf 7 juni wordt de bar bediend door de leden.
Je bardiensten vastleggen en deze inzien kan in de dienstenplanner via mijnKNLTB.Club.
Je logt in met je inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord), daarna zie je het overzicht van de nog vrije bardiensten in het groen. 
Voor het opgeven van vrijwilligersdiensten kun je gebruik maken van deze link Vrijwilligersdienst BAS dongen 2021 .

Met het invullen van één van beide of het betalen van de afkoopsom bereiken we dat:  

1.       We weer iedereen van een drankje en overige consumptie kunnen voorzien. De inkomsten zijn belangrijk voor onze club!!,
2.       We weer kunnen starten met het oppakken van de vrijwilligersdiensten die oh zo belangrijk zijn voor een goed verzorgd tennispark en paviljoen,
3.       We met de afkoopmiddelen ontbrekende (bar)diensten kunnen inplannen.  

We hopen dat idereen accuraat en snel is met de reactie op dit bericht en wensen iedereen weer een heel sportieve en gezellige voortzetting van het seizoen toe!   

Regels en voorwaarden voor de opening van ons paviljoen
Onderstaand de voorwaarden en regels waaraan Bas Dongen en dus de leden moeten voldoen om het paviljoen, de bar en de terrassen open te laten gaan per 7 juni.
De voor dit moment geldende openingstijden worden daaronder opgesomd. De bar is alleen open indien er een bardienst ingepland is!  

Binnen: maximaal 28 zitplaatsen (excl. personeel en bestellers van buiten.). Vol is vol. Maximaal 4 personen per tafel op 1.5 mtr. afstand. Tijdsduur maximaal één uur.
Ieder heeft vaste zitplaats. Geen zitplaats aan de bar. Het is verplicht per bezoek de QR code te scannen. Bij verplaatsen binnen is dragen mond/neus masker verplicht.
Per tafel bestelt en betaald één persoon aan de bar. Leeg goed terug zetten op keuken bar. Binnen hangen keukenrollen en ontsmettingsmiddelen 

Buiten: op terras bij baan 1 en baan 9 maximaal 24 zitplaatsen. Tafels en stoelen blijven in het aangegeven vak staan. Gereserveerde baannummer is tafelnummer.
Tijdsduur maximaal één uur. Alleen vaste zitplaatsen. Het is verplicht per bezoek de QR code te scannen. Per tafel besteld en betaald één persoon aan de bar.
Leeg goed terug zetten op keuken bar. Houd je aan de aangegeven looproutes.   

Openingstijden paviljoen en bar:
Tot nader bericht is het paviljoen en de bar geopend op:  

woensdag- en vrijdagochtend van 10.15 tot en met 11.00 uur
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 19.00 uur tot en met 22.00 uur
zondag van 9.45 tot en met 13.45 uur. 

Voorwaarden van open zijn is:   ER MOET EEN BARDIENST ZIJN INGEVULD. Is er geen bardienst ingevuld dan blijft alles gesloten.  
Het halletje en het  invalide-toilet zijn altijd open tijdens openingstijden van ons tennispark. 

Het is de verantwoording van ALLE leden om deze regels na te leven en zo coronabesmetting te voorkomen. 

We rekenen op je. Dank!

Bestuur TC Bas Dongen 

 

 

Nieuwscategorieën